Sebeobrana BV

Created by: Petr Capka

Description:

Aplikace je tvorbou autora, který se zabývá trénováním sebeobrany. Aplikace je urcena predevším pro studenty Školy bojových umení a sebeobrany Breclav, nicméne muže posloužit komukoliv, kdo se o cvicení sebeobrany zajímá.

Apple iDevices Google Android Windows Phone