Karama Yangu Foundation

Created by: SEMINA ZA NDOA NA...

Description:

Kuhudumia watoto yatima na wajane, wagane na wanaoishi katika mazingira magumu. Jadili leo ni sababu zipi zinazo sababisha mtu anaonekana ameoa na kuolewa lakini mume au mke ni kama vile hana. Ni Mjane/Mgane huku mume/mke yu hai! Macho kodo

Apple iDevices Google Android Windows Phone